11 ایران

حامیان کمپین 89295 نفر

عنوان رویداد

11 ایران - حضور علی اصانلو در مسابقات بوچیای جام سفیران #11ایران

حضور علی اصانلو در مسابقات بوچیای جام سفیران #11ایران

حضور علی اصانلو (قهرمان استان تهران و دارنده مقام دوم کشوری) در مسابقات بوچیای جام سفیران #11ایران;
اصانلو به همراه هم تیمی‌های خود توانستند در این سری مسابقات مقام دوم را کسب کنند.

علی اصانلو 12 سال است که ورزش بوچیا را به صورت حرفه ای دنبال میکند. او 7 سال است که مدرک مربیگری خود را در این رشته دریافت کرده و علاوه بر مقام های ذکر شده چتد مقام  چهارمی و ششمی کشور را در کارنامه خود ثبت کرده
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر شما چیست؟