11 ایران

حامیان کمپین 89295 نفر

عنوان رویداد

11 ایران - فاطمه بهمنی مدال آور مسابقات آسیایی در جام سفیران 11ایران

فاطمه بهمنی مدال آور مسابقات آسیایی در جام سفیران 11ایران


فاطمه بهمنی  با حضور در جام سفیران #11ایران به همراه هم تیمی های خود عطیه کتانچی و حسین حلیمی توانستند مقام نخست این مسابقات را از آن خود کنند.
فاطمه در سال 92 در مسابقات آسیایی مدال برنز را دریافت کرد و در سال 93  به مقام چهارم آسیا دست یافت. فاطمه در چند دوره به قهرمانی کشور رسیده است.
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر شما چیست؟