11 ایران

حامیان کمپین 88978 نفر

عنوان رویداد

11 ایران - شما از کدامیک استفاده می کنید؟

شما از کدامیک استفاده می کنید؟

شمایی که شرایط جسمی خاصی ندارید و #معلول نیستید، در مکان های عمومی ترجیحا از آسانسور استفاده می کنید یا پله برقی؟ هیچ فکر کرده اید که انتخاب شما بین این دو وسیله، برای گروهی دیگر که معلولیتی دارند، چقدر اهمیت دارد؟! خانم "سمانه افتخاری" درمطلبی به این نکته می پردازد؛ نکته ای ظاهرا ساده که شاید خیلی از ما از آن بی اطلاع باشیم!
"شاید شما هم این علامت را در اتوبوس یا مترو دیده باشید: "اولویت نشستن با سالمندان، افراد معلول و کم توان" اما کمتر به آن توجه کرده باشید. چند روز پیش با دوستانم سهیلا و مهدی بیرون بودیم. می خواستیم از طبقۀ چهارم مرکز خریدی در تهران به طبقۀ همکف برویم. چون مهدی روی ویلچر می نشیند، باید از آسانسور استفاده می کردیم. جالب اینکه آسانسور چندین مرتبه در طبقۀ ما توقف کرد اما پُر بود و جایی برای ما نداشت! بعد از انتظاری طولانی و تکرار این وضع، یکبار که آسانسور ایستاد، ناچار شدم از افراد داخل آن خواهش کنم که آسانسور را ترک کنند و از پله برقی استفاده کنند. اما واکنش آنها جالب بود؛ انگار انتظارش را نداشتند! چهره ها بهت زده  شد؛ گویی توقع نداشتند ما چنین درخواستی را مطرح کنیم؛ یا اینکه اصلا متوجه این موضوع نشده بودند که پلۀ برقی برای استفادۀ کسانی است که معلولیتی ندارند و آسانسور برای افرادی است که شرایط جسمی متفاوتی دارند، و به خصوص برای کسانی که از ویلچر استفاده می کنند. این تجربه باعث شد در این باره بنویسم و بدیهی ترین حق افراد دارای معلولیت را به تک تک افراد غیرمعلول یادآوری کنم.
لطفا اگر مکانی عمومی پلۀ برقی و آسانسور دارد، از پلۀ برقی استفاده کنید و اجازه بدهید آسانسورها برای افراد دارای معلولیت از جمله کسانی که روی ویلچر می نشینند، کسانی که واکر استفاده می کنند، و حتی والدینی که کودکی داخل کالسکه دارند، در دسترس باشد."
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر شما چیست؟