11 ایران

حامیان کمپین 89295 نفر

عنوان رویداد

11 ایران - روش و ارکان بازی بوچیا چیست؟

روش و ارکان بازی بوچیا چیست؟

وش و ارکان بازی بوچیا چیست؟
بازی بوچیا شامل 13 توپ می‌باشد که 6 عدد از آنها آبی، 6 عدد از آنها قرمز و یک عدد دیگر سفید (جک‌بال) می‌باشد؛ هر دسته 6 تایی در دست یک تیم قرار دارد و جک‌بال هم در آغاز بازی توسط قرعه به یک تیم داده می‌شود تا آن را در محدوده‌ی مشخصی در زمین بازی پرتاب نماید سپس افراد هر تیم توپ‌های قرمز و آبی را به نوبت به سمت جک‌بال پرتاب می‌نمایند و امتیاز بازی نیز براساس شمارش تعداد توپ‌هایی است که از نزدیک‌ترین توپ تیم حریف به جک‌بال نزدیک‌تر باشد. بوچیا به سه صورت انفرادی، دونفره و تیمی برگزار می‌شود.
 
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر شما چیست؟