11 ایران

حامیان کمپین 89295 نفر

عنوان رویداد

11 ایران - مصاحبه مجله توان‌یاب با

مصاحبه مجله توان‌یاب با "شاهین طبری" رئیس هیئت مدیره چارگون

مصاحبه مجله توان‌یاب با "شاهین طبری" رئیس هیئت مدیره چارگون


"اگر به زندگی‌ام نگاه کنم میبینم بزرگترین افتخار من قدم‌های کوچکی است که در راه تغییر نگرش در حوزه افراد دارای معلولیت برداشته‌ام. همین قدم‌های کوچک باعث می‌شود دنیا جای بهتری شود."

  • ادامه مصاحبه را در اینجا بخوانید
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر شما چیست؟